Papieskie intencje misyjne

Lipiec 2019

5 lipca 2019

Papieska intencja misyjna na lipiec 2019

Aby osoby wymierzające sprawiedliwość kierowały się uczciwością i aby obecna na świecie niesprawiedliwość nie miała ostatniego słowa.

Słownik PWN tak definiuje pojęcie ‘sprawiedliwości’: ‘1. uczciwe, prawe postępowanie, 2. «organa sądowe, sądownictwo, sąd, sądzenie. W wymiarze społecznym, sprawiedliwość oznacza: 1. przyznanie człowiekowi tego, co z tytułu jego wkładu pracy lub zasług słusznie mu się należy; 2. przyznanie każdej jednostce należnych jej praw wynikających z zasad demokracji’. Na stronie PWN znajdujemy również takie określenia sprawiedliwości: ‘w refleksji etycznej kardynalna cnota porządkująca wybory ludzkiej woli lub normatywny punkt odniesienia dla rozumu wskazującego woli prawidłowy wybór; w refleksji prawniczej kryterium dla norm prawnych, a nawet nie zawsze określany zbiór uprawnień przysługujących jednostkom lub/i grupom; w refleksji społecznej treść właściwego (pożądanego) ładu wspólnotowego, ewentualnie uwzględniająca potrzeby lub preferencje jednostki lub/i grupy; w refleksji teologicznej przymiot Boga, często ujmowanego przez prymat woli jako ten, który ustanawia natury (istoty) gatunków lub ład wszechrzeczy.’

 W mitologii greckiej, Temida była córką Uranosa i Gai. Była ona personifikacją sprawiedliwości, prawa i wiecznego porządku. Służyła Zeusowi jako jego doradczyni. W mitologii rzymskiej była utożsamiania z boginią Iusticia. Często przedstawiana jest jako piękną kobietę, która ma opaską zakryte oczy. Nie oznacza to, że była ona niewidoma, ale, że była bezstronna. Zwykle w jednej ręce trzyma wagą, co jest symbolem mierzenia dobra i zła. Symbolizuje to również argumenty, które są ‘ważone’ i wygrywają te, które są ‘cięższe’ czyli lepsze. W drugiej jej ręce dzierży ona zwykle miecz, oznaczający gotowość zakończenia sporu, waśni. Postać Temidy można znaleźć na Wielkiej Pięczęci stanu Nowy York.

W kontekście wiary, sprawiedliwość jest przede wszystkim bardzo ważnym atrybutem Boga. To poprzez sprawiedliwość objawia On ludziom swoją troskę o dzieło stworzenia. Dopiero potem jest to cecha określająca działanie człowieka. „Jedynie u Pana jest sprawiedliwość i moc” (Iz 45, 22-24). Bóg jest dawcą Prawa, które jest sprawiedliwe, bo od Niego pochodzi. Odpowiedzią człowieka jest na Bożą sprawiedliwość jest zaufanie, że zostanie on zawsze przez Boga sprawiedliwie osądzony. Ta sprawiedliwość ocala człowieka przez łaskę. Bóg jako sędzia sprawiedliwy wynagradze każde dobro i karze każde zło. Boże Miłosierdzie daje człowiekowi możliwość poprawy swego życia, bo kara za popełnione grzechy często nie jest wymierzana od razu.

Sprawiedliwość Boża objawiająca się często w Biblii w formie pewnych zakazów i nakazów wskazuje Boga jako na bezpośrednio i najważniejsze żródło sprawiedliwości. Jego sprawiedliwość ma być normą sprawiedliwości ludzkiej. Każda próba ustanowienie praw i ich egzekwowania, które nie odzwierciedlają Bożej sprawiedliwości i jej standardów, są wypaczeniem sprawiedliwości.

Maria Miduch tak pisze o Bożej sprawiedliwości: ‘Tak, zgadza się: Jezus sędzia będzie wymierzał sprawiedliwość. Tylko czy dobrze rozumiemy, czym jest to "wymierzanie sprawiedliwości"? My, wychowani na prawie rzymskim, uznamy, że sprawiedliwość to oddawanie komuś tego, co mu się należy. Jezus nie jest Rzymianinem ani nawet Polakiem, On jest Żydem, a w tym kręgu kulturowym na to zagadnienie patrzy się nieco inaczej. Sprawiedliwy jest ten, kto umie usprawiedliwiać, ten, który swoją sprawiedliwością obdziela innych, który wylewa swoje dobre czyny na innych i czyni to w takiej obfitości, by przykryć ich nieprawość.

W niesłychanie piękny sposób o Bożej sprawiedliwości pisze ojciec Raniero Cantalamessa, kapucyn, kaznodzieja Domu Papieskiego: "Bóg objawia się jako sprawiedliwy, okazując miłosierdzie. To jest to wielkie objawienie, oto «zemsta» Boga nad ludźmi, którzy zgrzeszyli. Apostoł mówi, że Bóg jest sprawiedliwy i usprawiedliwia, to znaczy jest sprawiedliwy wobec samego siebie, kiedy usprawiedliwia człowieka".

Jak więc postępować sprawiedliwie? Św Jakub daje następującą radę: ‘Mówcie i czyńcie tak, jak ludzie, którzy będą sądzeni na podstawie Prawa wolności.. Będzie to bowiem sąd nieubłagany dla tego, który nie czynił miłosierdzia: miłosierdzie odnosi triumf nad sądem(Jak 2,12-13).

Módlmy się za tych, które wymierzają sprawiedliwość, aby czyniąc to posługiwały się odpowiednimi prawami, których celem jest dobro człowieka.

 

 

Pomóż misjonarzom!

Papieskie Intencje Ewangelizacyjne

Maj 2020
Módlmy się, aby diakoni, wierni służbie Słowa i ubogim, byli znakiem ożywiającym dla całego Kościoła

Nasze projekty w Afryce

Dom dla dzieci z albinizmem „TANGA-ŻAGIEL” - TANZANIA

Przychodnia Zdrowia w Monasao - RŚA

Dom Słowa Bożego EMMANUEL - RŚA

Masajski Elementarz - TANZANIA

Podziurawiony Uśmiech - TANZANIA

Szekspir do kwadratu - TANZANIA

Misyjne Przedszkole Świętej Agnieszki - TANZANIA

Elektryfikacja Liceum Katolickiego im. ks. Jean Perrin SMA - TOGO

Stancja dla uczniów Katolickiego Liceum w Solimde - TOGO

Poznaj nas bliżej

Pomoc misjom

Dołącz do wybranego dzieła

Stowarzyszenie Misji Afrykańskich

Prowincja Polska
Borzęcin Duży
ul. Warszawska 826
05–083 Zaborów
22 75 20 888
sma@sma.pl
Numer konta:
40 1600 1127 1849 0839 4000 0001

Centrum Misji Afrykańskich

Noclegi, konferencje, rekolekcje, formacja

Borzęcin Duży
ul. Warszawska 826
05–083 Zaborów

tel.: 22 35 04 735
kom.: 532 689 496  

email: cma@sma.pl

Numer konta:
29 1600 1127 1844 3217 0000 0001 
CChW Solidarni

Centrum Charytatywno-Wolontariackie

Borzęcin Duży
ul. Warszawska 826
05–083 Zaborów
KRS: 0000229579

tel.: 22 75 20 313

email: solidarni@sma.pl 

Numer konta: 
71 1600 1127 1844 3996 6000 0001

ORM Piwniczna

Ośrodek Rekolekcyjno-Misyjny

ul. Śmigowskie 110
33–350 Piwniczna-Zdrój

 

tel.: 18 44 000 77
kom.: 511 915 136

email: piwniczna@sma.pl 

Numer konta:
88 1240 1558 1111 0010 1296 8546

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
182 0.13034796714783